Polityka prywatności AptekaZwierzat.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem AptekiZwierząt.pl (zwanej dalej: „Apteką”).

2. Właścicielem Apteki i równocześnie administratorem danych osobowych jest Magdalena Moszczyńska-Grudzień z siedzibą w Warszawie przy ul. Sowińskiego 24 lok. 36, 01-251 Warszawa, NIP: 6581804251, Regon: 260165604 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Czytając, przeglądając czy używając serwisu Apteki lub prenumerując newsletter Apteki Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opisane na poniższej stronie. Każdą osobę korzystającą z serwisu Apteki obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Aptekę.

§1. Sposób zbierania danych

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Aptece;

b) składania zamówienia w Aptece;

c) wyrażenie zgody na przesyłanie Newslettera.

3. W przypadku dokonywania rejestracji konta w Aptece, Klient podaje poniższe dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

- kod pocztowy i miejscowość;

- ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) nazwę firmy (jeżeli dotyczy);

e) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Aptece Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Aptece, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

- kod pocztowy i miejscowość;

- ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, wymieniony wyżej zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Aptece.

9. W przypadku podania podczas rejestracji konta/składania zamówienia w Aptece danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.

10. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail.

§2. Sposób wykorzystywania zebranych danych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Aptece dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Aptece, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej F.H.U. EPAKA Dariusz Chornicki NIP: 825-201-37-04 ul. Zimna Woda 3, 21-400 Łuków

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Apteki Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Apteką Internetową.

§3. Pliki cookies oraz adres IP

1. Apteka używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne "ciasteczka") są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej Apteki (jeżeli pozwala na to przeglądarka).

2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administrator produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę internetową Aptekę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Aptece Internetowej.

3. Przeglądając witrynę Apteki użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

4. Administrator w ramach witryny Apteki stosuje trzy zasadnicze rodzaje plików cookie: "sesyjne", "stałe" oraz "administracyjne":

a) Cookie "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny Apteki lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny Apteki . Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) "Stałe" pliki cookie przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika witryny Apteki ustawień.

c) "Administracyjne" pliki cookie służą identyfikacji administratora sklepu.

5. Administrator w ramach witryny Apteki wykorzystuje pliki cookie wewnętrzne wyłącznie dla celów:

a) przechowywania koszyka i bieżącej pracy na sklepie (sesyjne),

b) sond (utrudnia drugie głosowanie) - stałe,

c) repozytorium zakupów (umożliwia odzyskanie koszyka między wizytami w sklepie) - stałe,

d) identyfikacji wejść partnerskich w zależności od ustawień (zapamiętuje ze dany użytkownik został pozyskany z serwisu danego partnera) - stałe,

e) identyfikacji administratora sklepu (administracyjne),

f) zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania stron Apteki przez użytkowników, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Apteki korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

g) identyfikacji internauty w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

6. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

7. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie ("ciasteczek") użytkownik powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania stron internetowych Apteki. W celu wyłączenia obsługi plików cookie ("ciasteczek") należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Można to wykonać korzystając z instrukcji obsługi użytkowanej przeglądarki bądź korzystając z informacji podanych na stronach Wikipedii. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie ze stron internetowych Apteki będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

8. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową Apteki przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administrator przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu stron internetowych Apteki, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych Apteki.

9. Apteka zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

10. Tożsamość użytkownika Apteki nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

11. Pliki cookie na stronie Apteki nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

§4. Dostęp do danych osobowych i stosowane zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Administrator za pośrednictwem stron internetowych Apteki są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Apteki Internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.

4. Administrator zapewnia każdemu Klientowi prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - poprzez stronę www.aptekazwierzat.pl (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez telefoniczny: +48 22 647 08 18 lub mailowy: [email protected]; każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych poprzez zgłoszenie takiego wniosku w formularzu (po zalogowaniu się na swoje konto), poprzez kontakt telefoniczny: +48 22 647 08 18 lub mailowy: [email protected]. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administrator roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem/buttonem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Aptece. Klient na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą tymczasowe, nowe hasło do logowania, które pozwoli na zalogowanie się na konto. Po zalogowaniu się Klienta na konto wskazana jest zmiana tymczasowego hasła na nowe (korzystając z opcji „Zmień swoje hasło”).

7. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§5. Niezapowiedziane wiadomości

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do Apteki (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

2. Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

§6. Zmiany Polityki Prywatności

1. Jako Administrator danych osobowych Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Apteki lub newsletter Apteki obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected].